طرح ملی بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از تاریخ 20لغایت 25آبان ماه 1396

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

اموزشگاه های آزاد

سایت آموزشگاههای آزاد               یتعالی

http://pi.irantvto.ir/index.aspx?siteid=84

سایت انتشارات فنی و حرفه ای

http://www.publishing.irantvto.ir/index.aspx?siteid=133

وضعیت و مشخصات آموزشگاههاي آزاد شهرستان طبس

رديف نام آموزشگاه يا مجتمع                        رشته آموزشي آدرس محل آموزشگاه شماره تلفن تماس  
1 آموزشگاه و موسسه جلالي فناوري اطلاعات - عمران -   هنرهای تجسمی- خدمات آموزشي
بهداشت و ايمني
بلوار بهشتی جنوبی - جنب اداره ثبت احوال 32832448  
 
2

آموزشگاه كاكتوس

9791873463

طراحي و دوخت بلوار امام کوچه شیخ مجتهد

32828783

32822893

 
3

آموزشگاه حنانه

9791713775

مراقبت زيبائي- طراحی و دوخت خيابان امام روبروي دار الشفاء 4220714  
4

آموزشگاه   پارسه

9791737488

فناوري اطلاعات - عمران- مدیریت صنایع خدمات آموزشي - برق

بهداشت و ایمنی

بلوار امام - روبروی فرمانداری 32832800  
 
5

آموزشگاه طلايي

9791886695

طراحي و دوخت خيابان خرمشهر كوچه شيخ عطار 32822669  
6 آموزشگاه شینا مراقبت زیبائی شهرک صدوقی -   صدوقی 9 شرقی 32832856  
7

آموزشگاه آرزو

9798183774

مراقبت زیبائی عشق آباد خ امام - امام خمینی 31 32852557