آموزش های فنی وحرفه ای باید توسعه یابد .مقام معظم رهبری

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

آموزشگاه های آزاد

سایت آموزشگاه های آزاد               یتعالی

http://pi.irantvto.ir/index.aspx?siteid=84

سایت انتشارات فنی و حرفه ای

http://www.Booktvto.ir

97 وضعیت ،  مشخصات و ایمیل آموزشگاههاي آزاد شهرستان طبس دراردیبهشت ماه   

  نام آموزشگاه نام موسس نام مدیر و شیفت کاری رشته آموزشي كد آموزشگاه يا مجتمع  و شماره تاریخ اولین پروانه تاسیس تلفن همراه آدرس محل آموزشگاه شماره تلفن تماس وضعیت
1 آموزشگاه كاكتوس حشمت سادات هرمزي حشمت سادات هرمزی   شیفت صبح و عصر صنایع پوشاک

40170270

13564/24 الف

14/11/81

09377439991 بلوار امام کوچه شیخ مجتهد

32828783

32822893

فعال
2 آموزشگاه آرزو معصومه محبوبی زهره علیپور   شیفت صبح و عصر مراقبت زیبائی

40170610

56901/24 الف

22/7/87

09397362530

09138500732

09132501980

عشق آباد    خ امام -  امام خمینی 31 32852557 فعال
3 آموزشگاه   پارسه مهدي كامراني فرد ساناز کرمی  -  شیفت صبح

فناوري اطلاعات - عمران-  مدیریت صنایع  
خدمات آموزشي -  برق

بهداشت و ایمنی  امور مالی

40170565

49271/ 24 الف

22/8/85

09134556605

09133735748

بلوار امام -  روبروی فرمانداری 32832800 فعال
محسن محمدیان   شیفت عصر
4 آموزشگاه طلايي فاطمه نجفيان فاطمه نجفیان  شیفت صبح و عصر صنایع پوشاک صنایع دستی (دوختهای سنتی )

40170269

19701/24 الف

1/10/82

09132533260 خيابان خرمشهر كوچه شيخ عطار

32822669

32826758

فعال
5 آموزشگاه شینا محبوبه لطفی محبوبه لطفی   شیفت صبح و عصر مراقبت زیبائی

193

57754/ 24 الف

23/11/87

09132532784 شهرک صدوقی  -  صدوقی 9 شرقی 32832856 فعال

 
 

سایت های مرتبط

 Untitled 1

 farmandari vije

ostandari khorasanjonoobi

azmoon advari

نظرسنجی

از چه طریق با مهارت های مرکز آشنا شده اید؟

سایت - 39.1%
اقوام و آشنایان - 41.3%
غیره - 19.6%

كل آرا: 46
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 21 سپتامبر 2019 - 00:00