طرح ملی بازدید دانش اموزان از مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور (1 تا 11 اردیبهشت ماه 97)

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

آموزشگاه های آزاد

سایت آموزشگاههای آزاد               یتعالی

http://pi.irantvto.ir/index.aspx?siteid=84

سایت انتشارات فنی و حرفه ای

http://www.Booktvto.ir

وضعیت و مشخصات آموزشگاههاي آزاد شهرستان طبس

 
رديف نام آموزشگاه نام موسس                       رشته آموزشي تلفن همراه آدرس محل آموزشگاه شماره تلفن تماس  
1 آموزشگاه كاكتوس حشمت سادات هرمزي صنایع پوشاک 09377439991 بلوار امام کوچه شیخ مجتهد 32822893  
2 آموزشگاه آرزو معصومه محبوبی مراقبت زیبائی

09397362530

09138500732

09132501980

عشق آباد    خ امام -  امام خمینی 31 32852557  
3 آموزشگاه   پارسه مهدي كامراني فرد

فناوري اطلاعات - عمران-  مدیریت صنایع  
خدمات آموزشي -  برق

بهداشت و ایمنی  امور مالی

09134556605

09133735748

بلوار امام -  روبروی فرمانداری 32832800  
 
4 آموزشگاه طلايي فاطمه نجفيان صنایع پوشاک صنایع دستی (دوختهای سنتی ) 09132533260 خيابان خرمشهر كوچه شيخ عطار 32822669  
5 آموزشگاه شینا محبوبه لطفی مراقبت زیبائی 09132532784 شهرک صدوقی  -  صدوقی 9 شرقی 32832856