بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری آزمون مرحله پنجم در مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیهوک

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیهوک ،آزمون مرحله پنجم هماهنگ ،همزمان با سراسر کشور دردبیرستان آسیه شهر دیهوک برگزار گردید در این آزمون تعداد 138 نفر در12 حرفه تعمیر اتومبیلهای سواری بنزینی ،سرویس و نگهداری خودرو ،جوشکاری درب و پنجره ،کارگر عمومی جوشکاری،نازکدوز زنانه ،برق صنعتی و برق ساختمان ،مانتو دوز ،رایانه و قالی باف درجه 2 شرکت نمودندکه پس از کسب نمره قبولی در آزمون کتبی و عملی گواهینامه بین المللی به این افراد ارائه می گردد.