بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دانشجویان دختر آموزشکده فنی امام علی (ع) از مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس: تعداد 20نفر از دانشجویان آموزشکده فنی امام علی (ع) از کارگاههای این مرکز بازدید نمودند در این بازدیدکه به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با آموزش های مهارتی انجام گردید .دانشجویان با همراهی مشاورآموزشکده از نزدیک با حرفه ها و توانمندی های این مرکزآشنا شدند.آقای غلامی مسؤل آموزش مرکز ضمن خیر مقدم خاطرنشان کرد: مهارت آموزی با رویکرد کارآفرینی محور اصلی برنامه غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان می باشد .