بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید باهنر از کارگاههای مرکز طبس

به گزارش روابط عمومی مرکز طبس : در چهارمین روز از هفته بازدید از مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور ، امروز شنبه مورخ 98/2/7 ، تعداد 23 نفر از دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه شهید باهنر از کارگاههای آموزشی مرکز طبس بازدید نمودند.