بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید مرحله دوم دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید باهنر از کارگاههای مرکز طبس

به گزارش روابط عمومی مرکز طبس : در ششمین روز از هفته بازدید از مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور ، امروز دوشنبه مورخ 98/2/9 ، تعداد 22 نفر از دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه شهید باهنر برای دومین بار از کارگاههای آموزشی مرکز طبس بازدید نمودند.