بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه رضایی مقدم از مرکزآموزش فنی وحرفه ای طبس

به گزارش روابط عمومی مرکزطبس : در ششمین روز از هفته بازدید دانش آموزان ودانشجویان از مراکز آموزش فنی وحرفه ای سراسر کشور امروز دوشنبه مورخ 98/2/9 دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دخترانه رضایی مقدم طبس از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید نمودند.در این بازدیدکه تعداد14 نفر از دانش آموزان به همراه دبیرمربوطه شرکت داشتند، با حضور در کارگاههای آموزشی مرکزاز نزدیک با نحوه ارائه خدمات آموزش مهارت آشنا شدند و مشاوره و راهنمایی کاملی در باب اهمیت آموزشهای مهارتی و نحوه شرکت در دوره های آموزشی مرکزنیز فراگرفتند.