بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دانش آموزان هنرستان فنی امام خمینی (ره) از مرکزآموزش فنی وحرفه ای طبس

به گزارش روابط عمومی مرکزطبس : در آخرین روز از هفته بازدید دانش آموزان ودانشجویان از مراکز آموزش فنی وحرفه ای سراسر کشور امروز چهارشنبه مورخ 98/2/11دانش آموزان پایه دوازدهم هنرستان فنی امام خمینی (ره) طبس در رشته های برق معدن ساختمان وعمران از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بازدید نمودند.در این بازدیدکه تعداد90 نفر ازدانش آموزان به همراه دبیران مربوطه شرکت داشتند، با حضور در کارگاههای آموزشی مرکزاز نزدیک با نحوه ارائه خدمات آموزش مهارت آشنا شدند و مشاوره و راهنمایی کاملی در باب اهمیت آموزشهای مهارتی و نحوه شرکت در دوره های آموزشی مرکزنیز فراگرفتند.