بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه بهبهانی از کارگاههای مرکز طبس

به گزارش روابط عمومی مرکز طبس : در آخرین روز از هفته بازدید از مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور ، امروز چهارشنبه مورخ98/2/11، تعداد 35 نفر از دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دخترانه بهبهانی از کارگاههای آموزشی مرکز طبس بازدید نمودند.