طرح ملی بازدید دانش اموزان از مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور (1 تا 11 اردیبهشت ماه 97)

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

*برگزاری نهمین مرحله آزمون هماهنگ مهارت *

به گزارش روابط عمومی مرکز ، نهمین مرحله آزمون هماهنگ مهارت سال 95 جهت متقاضیان بخشهای دولتی ، آموزشگاههای آزاد وصنعت ساختمان.بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار گردید.
در این آزمونها که در روزهای پنجشنبه وجمعه مورخ 28 و29بهمن ماه 1395
در حوزه های آزمون شامل مرکز طبس،عشق آباد و دیهوک برگزار گردید که در مجموع  تعداد377نفر در بخش های دولتی ، آموزشگاههای آزاد وصنعت ساختمان شرکت نمودند که در صورت قبولی و کسب حدنصاب نمره آزمون عملی موفق به دریافت گواهینامه مهارت الکترونیکی می شوند .آزمون شده گان بخشهای مختلف می توانند از روز شنبه مورخ 7اسفند ماه سال 95 با مراجعه به سایت www.azmoon.portaltvto.com از وضعیت آزمون کتبی خود اطلاع پیدا کرده و در صورت قبولی ، با مراجعه به مرکزطبس ، برنامه آزمونهای عملی را دریافت و همچنین نسبت به پرداخت هزینه صدور گواهینامه الکترونیکی اقدام نمایند.