آموزشهای فنی وحرفه ای باید توسعه یابد ( مقام معظم رهبری )

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری کارگاه گلیم باف درجه 2در روستای گردشگری اصفهک از توابع دیهوک

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش فنی و حرفه ای دیهوک ، این مرکزجهت توانمند سازی روستاییان و توسعه فعالیتهای کارآفرینی در مناطق روستایی به منظور کمک به اقتصاد خانوار وهمچنین احیاء هنرهای سنتی اقدام به برگزاری دو دوره گلیم باف درجه 2 در روستای اصفهک نموده است. مهندس ناصری کارشناس این مرکز بیان نمود این روستا از روستای هدف گردشگری می باشد و قبلاًنیز رشته های صنایع دستی از قبیل کیف دوز چرمی ،تابلو فرش در این کارگاه روستایی اجراء نموده ایم ومشاغل خانگی آموزش داده در این روستا بازار فروش بسیارمطلوبی دارد . این کارگاه که در دوشیفت صبح وعصر برگزار گردید تعداد 22نفر از خواهران نحوه طراحی ورنگ بندی گلیم ،چله کشی ،بازار یابی و آموزش گلیم بافی را فرا گرفتند