بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید از معدن سوراوجین عقیق رباط خان طبس

به گزارش روابط عمومی مرکز طبس : به مناسبت هفته کار وکارگر وبسیج کارگری ، ریاست وتعدادی از پرسنل مرکز آموزش فنی وحرفه ای طبس درمعیت معاونت استاندار وفرماندار ویژه وجمعی از مسؤلین استانی و شهرستانی از معدن سوراوجین عقیق، واقع در رباط خان طبس بازدید نمودند . گفتنی است در این بازدید از کارگران این شرکت دیدار و از آنان توسط معاونت سیاسی واجتماعی استانداری خراسان جنوبی ومعاونت استاندار وفرماندار ویژه شهرستان تجلیل به عمل آمد.