آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد(مقام معظم رهبری)

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید شهردارطبس از مرکز آموزش فنی و حرفه ای

به گزارش روابط عمومی مرکز طبس :مهندس بهارستانی شهردارطبس از محل احداث مرکز خواهران جهت انجام امور مربوط به محوطه سازی (طبق تفاهم صورت گرفته ) وهمچنین ازکارگاه‌هاي آموزشي این شهرستان به صورت ميداني بازديد و از نزديک با فعاليت‌هاي اين کارگاهها آشنا شدند.

در ابتداي اين بازديد کامرانی فرد رئیس مرکز با خير مقدم به شهردار وکارشناسان همراه گفت: اقدام شهردار در بازديد از مرکز آموزش فني و حرفه‌اي و توجه آنها به فعاليت اين مرکز بسيار ارزشمند است.

کامرانی فرد در بازديد از کارگاه‌هاي آموزشي به تشريح نوع فعاليت و مزيت کار هر کارگاه پرداخت و اظهار کرد: صيانت از اشتغال و ارتقاي مهارت شاغلان از اهداف سازمان آموزش فني و حرفه‌اي است که کارآموزان دوره‌هاي تخصصي را در کلاس‌هاي آموزشي سازمان بر اساس استانداردهاي بين‌المللي مي‌گذرانند.

درادامه شهردارطبس ضمن تقدیر وتشکراز فعالیتهای خوب مرکزآموزش فنی وحرفه ای افزود: فعاليت سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اقدام ارزشمندي است که دولت به صورت هدفمند با راه‌اندازي اين مراکز نيروهاي کار را تقويت کرده و اين امر در راستاي ارتقاي مهارت آنها بسيار تأثير گذار است ومي‌توان از ظرفيت و توان فني و حرفه‌اي در بخش‌هايي از شهرداري از جمله بخش‌هاي تأسيساتي، ايمني، خدمات شهري و... استفاده کرد.

سایت های مرتبط

 Untitled 1

 farmandari vije

ostandari khorasanjonoobi

azmoon advari

نظرسنجی

از چه طریق با مهارت های مرکز آشنا شده اید؟