طرح ملی بازدید دانش اموزان از مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور (1 تا 11 اردیبهشت ماه 97)

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دنش آموزان هنرستان فنی امام خمینی (ره) از مرکز آموزش فنی وحرفه ای طبس

گزارش تصویری از بازدید 25 نفر ازدانش آموزان پایه دهم هنرستان فنی امام خمینی (ره) درگروه معدن از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای طبس