طرح ملی بازدید دانش اموزان از مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور (1 تا 11 اردیبهشت ماه 97)

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دانش اموزان پایه یازدهم ریاضی فیزیک دبیرستان نواب صفوی از مرکز آموزش فنی وحرفه ای طبس

گزارش تصویری از بازدید 20نفر از د انش آموزان پایه یازدهم ریاضی فیزیک دبیرستان نواب صفوی از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای طبس