آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد(مقام معظم رهبری)

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید کارشناسان اداره کل فنی وحرفه ای استان از مرکز طبس

به گزارش روابط عمومی مرکز طبس:کارشناسان ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس و کارگاههای آموزشی بازدید نمودند.دراین بازدید که آقایان نصیری رئیس اداره امورعمومی وپشتیبانی ، معتمدی رئیس آموزش ، خزائی کارشناس ارزیابی مراکز و نوفرستی کارشناس مالی حضور داشتند از قسمتهای مختلف مرکزوکارگاههای آموزشی بازدید واز نظرات ورهنمودهای آنان استفاده گردید .

سایت های مرتبط

 Untitled 1

 farmandari vije

ostandari khorasanjonoobi

azmoon advari

نظرسنجی

از چه طریق با مهارت های مرکز آشنا شده اید؟