بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازديد مديركل آموزش فني وحرفه اي خراسان جنوبی از پرو‍‍ژه در حال ساخت مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران طبس

به گزارش روابط عمومی مرکز طبس :روز دوشنبه مورخه 97/11/15 مصادف با دومين روز حضور استاندار محترم خراسان جنوبی در شهرستان طبس، مهندس خوش آیند مديركل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان جنوبی ضمن شركت در جلسات و برنامه هاي پيش بيني شده مشترك استانداري و فرمانداري ویژه شهرستان طبس، به همراه یزدان پرست رئیس حراست اداره کل از پروژه در حال ساخت مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران طبس بازديد بعمل آوردند ، و به بررسی میزان اعتبار جدید تخصیص یافته با میزان پیشرفت فیزیکی این مرکز پرداختند .