بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازديد معاونت اداری و پشتیبانی اداره كل وهیئت همراه از مركز آموزش فني وحرفه اي طبس

معاونت اداری و پشتیبانی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی وهیئت همراه به منظور بررسی وضعیت امکانات و تجهیزات کارگاهها و اداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس از این مرکز بازدید نمودند .
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای طبس ، مهندس کامرانی فرد ، معاونت اداری و پشتیبانی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به همراه آقایان نصیری رئیس اداره امور عمومی وپشتیبانی و شادمان ذیحساب اداره کل
از مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس بازدید نمودند .
در این بازدید که با جلسه همراه بود مهندس حیدری رئیس مرکز به ارائه گزارشی از حجم اقدامات صورت پذیرفته و برنامه های آتی مرکز پرداخت .مهندس کامرانی فرد پس از بازدید از کارگاههای آموزشی و مشاهده فعالیتهای مرکز از زحمات کارکنان و مربیان مرکز در پشتیبانی و مهارت آموزی به جوانان تقدیر کرد.