بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

تماس با ما

                مرکز طبس: بلوار شهدا- مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس

تلفن تماس:  2–32819050

مرکز عشق آباد

تلفن تماس:32853259

مرکز دیهوک

تلفن تماس:32843391