طرح ملی بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از تاریخ 20لغایت 25آبان ماه 1396

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

تماس با ما

                مرکز طبس: بلوار شهدا- مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس

تلفن تماس:  2–32819050

مرکز عشق آباد

تلفن تماس:32853259

مرکز دیهوک

تلفن تماس:32843391