آموزشهای فنی وحرفه ای باید توسعه یابد ( مقام معظم رهبری )

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

تماس با ما

                مرکز طبس: بلوار شهدا- مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس

تلفن تماس:  2–32819050

مرکز عشق آباد

تلفن تماس:32853259

مرکز دیهوک

تلفن تماس:32843391