بازدید دانش آموزی ودانشجویی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای از 2تا 11 اردیبهشت ماه همزمان با هفته آشنایی با مشاغل وهفته کارگر

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

از چه طریق با مهارت های مرکز آشنا شده اید؟


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد راي دهندگان   46
آغاز نظرسنجي   2015-04-04 00:00:00
پايان نظرسنجي   2019-09-21 00:00:00